Psychoterapia indywidualna
dorosłych 

Marta Westfal

Psychoterapeutka w procesie kształcenia
w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Szczególnie bliska jest mi tematyka związana z rodzicielstwem, wyzwaniami
i trudnościami, które ze sobą niesie. Pracuję z rodzicami pragnącymi poszerzać swoją świadomość i budować lepsze relacje ze swoimi dziećmi oraz z tymi, którzy dopiero przygotowują się do roli rodziców.
Bliska jest mi również tematyka niepłodności i wszelkich trudności związanych z procesem starania się o dziecko.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, relacyjnych, stanów lękowych oraz przeżywającymi kryzys.

Proces psychoterapii lubię porównywać do podróży, bo zarówno podczas procesu terapeutycznego, jak i w podróży istotne dla mnie są: spotkanie, doświadczanie, odkrywanie oraz bycie „tu i teraz”.

Fascynuje mnie unikalność każdej osoby, a co za tym idzie, również każdej relacji psychoterapeutycznej. Wierzę, że spotkanie dwojga osób, klienta i psychoterapeuty, stanowi fundament procesu terapeutycznego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji zgodnej ze standardami European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Uczę się, poszerzam swoją wiedzą, uczestniczę w szkoleniach.

Facebook
Instagram
YouTube